Videos

מה למדתי מאנשים מפורסמים

By יולי 25, 2019 ספטמבר 6th, 2019 No Comments

בוידאו זה (בשפה האנגלית) מספרת שושנה איך השפיעו עליה אנשים מפורסמים שהיא קראה או למדה עליהם. מה שבעיקר העצים אותה זה לא ההצלחות שלהם, אלא דווקא כל המכשולים והדחיות שבהם הם נתקלו.