Videos

למה לא כל הבקשות שלנו מתקיימות?

By יוני 14, 2019 יולי 29th, 2019 No Comments

וידאו זה משודר בערוץ ההעצמה של שושנה ברנד, והוא מופנה לצעירים ולצעירים ברוחם. הוא דובר אנגלית, ומופיע ביוטיוב כחלק מהסידרה ״בית ספר לויבראציות חיוביות״.

הוידאו מתמקד בבקשות שלנו ובתהליך ההגשמה שלהן. לעיתים מתגשמות הבקשות שלנו, ולעיתים לא. האם יש סיבה?

בוידאו זה ניתן ללמוד טכניקה פשוטה של ויזואליזציה והתמקדות במחשבות, שתעזור לנו להגשים את כל חלומותינו בקלות.