Articles

לך תחפש את החתולים שלך

By אפריל 24, 2019 אוגוסט 6th, 2019 No Comments

הבטתם אי פעם בחתולים?

ממש להביט.

כלומר, ממש. לשבת ולהביט.

פעם ראיתי שישה חתולים שהתישבו על חתיכת עץ זרוקה בחצר, קצרה למדי, ובכל זאת הכילה את כולם. כל החצר היתה קודרת ומוצללת ורק היכן שהיתה חתיכת העץ החמימה והשחומה הזו, זכר לעץ שגדעו אותו פעם, הגיעה השמש והיכתה שם בעוז.

כל חתול מצא לו פינה קטנטנה והתישב בה כאילו היה שם מאז ומעולם, עם ההבעה החתולית הזו שהיא מיזוג מנצח של ״מיאו איזו שמש״ ו״זה מגיע לי״.

אף אחד מהחתולים לא דרש את המקום של השני. אף אחד לא נגע בשני וגם לא התעניין במה שהשני עושה, איך הגיע לשם, והאם חלקת העץ שלו היא יותר טובה. כל השישה התמסרו לעצמם ולשמש בלבד והיו מסופקים לחלוטין בתוך עולמם הפנימי והחיצוני.

נזכרתי בחתולים האלה כשאחד התלמידים שלי צעק על תלמיד אחר שהלייקים שלו בפייסבוק על הסרט הקצר שעשה בכלל לא מגיעים לו משום שהם לא ניתנו לו על ידי מעריצי הסרט אלא רק בגלל שביקש מכולם לעשות לו לייק. השניים התחילו לצרוח אחד על השני כאילו הלייקים והפייסבוק והאהבה והשמש הם מוגבלים ואם אחד מקבל כמה אז לשני לא נשאר.

אמרתי לתלמיד ההוא לצאת החוצה

אחר כך הסתכלתי דרך החלון וקיוויתי שימצא חתולים.

שושנה ברנד