Videos

הכלבה המעצימה

By ינואר 16, 2020 No Comments

אחת הדרכים להגיע לשלוות נפש ועוצמות חזקות היא בעזרת הקשרים שאנו קושרים עם הטבע שמסביבנו ובעיקר עם כלבים. וידאו זה (באנגלית) של שושנה ברנד מביא לפנינו את סיפורה של ג׳סי, הכלבה של ססיל ומשפחתה בתל אביב.