Articles

האיש עם המחבט, והים שאתה אוהב

By אפריל 24, 2019 אוגוסט 6th, 2019 No Comments

 בא לך מאד ללכת לים, אבל יש שם מישהו עם מחבט בידו והוא מאיים עליך שיחבוט בך בכל פעם שתבוא לים. אתה פוחד ממנו מאד ולכן מנסה להסתנן לים בלילה, אבל ההואהחזק והמאיים הזה ממתין לך על החוף אפילו בלילה. ויש לו מחבט חזק!

כדי להגיע סוף סוף אל הים המיוחל אתה חייב ללכת לים בראש שלך, במחשבות שלך, בכל נפשך ומאודך.

אתה חייב להתאחד עם הים, לאהוב את הים, לדעת את הים, כך שאף אחד בשום מצב ותנאי כלשהו לא יפחיד אותך או ימנע ממך ללכת לים. כאשר אתה חושב על ההוא שמונע ממך ללכת לים, יש לך אנרגיה חצויה וקונפליקטים פנימיים. זה מה שמונע ממך מלהגיע לים.

אתה נותן כוח לאיש ההוא עם המחבט.

כאשר תלך אל הים במחשבותיך ותהרהר עליו באהבה וללא כל חשש, תוכל בסופו של דבר להגיע לים גם במציאות הפיזית. החובט ההוא יניח לך ויפסיק לאיים עליך. הוא ימצא מישהו אחר לענות ולהפחיד עד מוות.

ועכשיו בואו ניקח את הים הזה כמטאפורה לכל דבר שחשקה בו נפשנו: חברים, קריירה מזהירה, אוניברסיטה טובה, המון כסף, נישואין, טיול ארוך בעולם, או חווה עם סוסים ופרות.

לעיתים נמצא הפחד אך ורק בראש שלנו ולפעמים באמת ניצב לו שם בחוץ מישהו עם מחבט. בכל מקרה המחשבות שלנו הן אלה שיכולות לעשות את כל העבודה, ועליהן צריך להסתמך לפני שמתחילים במעשים.

הים קורא לכולנו והוא יפה להפליא.

שושנה ברנד