Videos

בואו למדוט איתי בישראל ליד מקור מים

By ספטמבר 6, 2019 ספטמבר 30th, 2019 No Comments

בוידאו זה מזמינה אתכם שושנה למדוט איתה בשני מקורות המים שזורמים לנהר הירדן, הלא הם הבניאס והחצבני. בתחילת הוידאו ישנה הקדמה, ואחר כך – עשר דקות של מים צחים זורמים. אפשר למדוט בעיניים עצומות או להביט במים, להאזין, ולדמות שאתם רוחצים במקומות מופלאים אלה. הוידאו באנגלית, והמראות והקולות – אוניברסאלים.