Videos

איך לצפות במחשבות תוך כדי מדיטציה

By נובמבר 25, 2019 No Comments

סרט וידאו זה (באנגלית) מתאר שלבים של מדיטציה, איך לשבת ולהתרכז, מה קורה למודט כאשר הוא מגיע לשלב המדיטציה, ואיך מדיטציה יכולה להשפיע על החיים גם כאשר התירגול מסתיים. במיוחד מדגיש הסרט טכניקה מסויימת שנקראת ״צפייה במחשבות״. היא עוזרת למודט להתרכז, ולהבין שהוא ישות נפרדת מכל מה שקורה בתוך הראש והגוף. היוצרת: שושנה ברנד.