Videos

איך לממש כל שאיפה בעזרת ויזואליזציה

By אפריל 23, 2019 ספטמבר 6th, 2019 No Comments

אחד הסרטים הראשונים של ״בית הספר לויבאציות חיוביות״, ובו מסבירה היוצרת שושנה ברנד איך להתרכז ולדמיין מטרה כלשהי כדי להביאה אלינו. לשושנה ברנד יש ערוץ באנגלית שנקרא ״בית ספר למחשבות חיוביות״.